Rövarhamn

Foto LC 2000

Röfvarehamn vid Gränsö udde kallas enligt Västerviks Historia så därför att sjörövare använt den vid belägring av Torkilsborgen på Borgö "i hedenhös" (Sivers). Namnet finns så sent som på 1750 års karta.