Fiskartorpet
N 57.45.695
E 016.41.78


Den här lilla fina stugan stod förr på andra sidan om vägen.

Fiskartorpet år 2000. Foto LC
Torpet friköptes från Herrgården å2 1961