Aspholmen / Lilla Ekholmen

Aspholmen heter på 1985 års karta Lilla Ekholmen.