Roger Karlsson
En av våra största skärgårdskännare är Roger Karlsson Västervik. Han har under större delen av sitt liv forskat, fotograferat och skrivit böcker och i VT samt avhandlingar om skärgårdens historia. Det är hans text och bilder som till stor del ingår i våra skärgårdsbeskrivningar.

Läs mer om Roger Karlssons böcker
HÄR