DET HÄNDER I ODENSVI
Juni 23 11.00 Gudstjänst Prästgårdsparken med kaffe.
Juni 23 22.00 Midsommarnattsdröm med Inge Johansson mfl
Juli 07 18.00 Gudstjänst Änghults hage
Juli 04 21.00 Sommarmusik med pastoralkören mfl
Juli 29 Gudstjänst vid Hängesten
Aug 12 18.00 Gudstjänst Uppsala
Aug 19 Pilgrimsvandring, 11.00 Gudstjänst Fästad/Lofta, 15.00 Hjulby/Lofta
Sept 16 - 11.00 Kyrkoval 11.00 - 15.00, 18.00 - 20.00
MER INFO. http://www.odensvi.nu/

Till Odensvi