DET HÄNDER I LOFTA
Sept 16 - 11.00 Kyrkoval 11.00 - 15.00, 18.00 - 20.00
Septenber - November Kyrkans program

Till Lofta