DET HÄNDER I GAMLEBY
Juni 24 11.00 Gudstjänst i Kyrkan samt sill och potats
Juni 30 08.00 - 19.00 Akzo Nobel Cup. Sveriges största endagsturnering i fotboll. Flickor 10-12 år och pojkar 9-12 år. Ernebergsfältet i Gamleby.
Juli 08 11.00 Gudstjänst i Himmelsrum
Juli 11, 19.00 Byvandring i Gamleby. Samling på torget.
Juli 18, 19.00 Rock och ungdomskväll i Unos park. No pröjs.
Juli 22, 19.00 Trubadurdag i unos park.
Aug 19 Pilgrimsvandring, 11.00 Gudstjänst Fästad/Lofta,
15.00 Hjulby/Lofta
September 09 Gamlebyviken runt. Motionslopp på cykel med start och målgång på Hamnplanen i Gamleby eller Fiskaretorget i Västervik. Vuxna 60kr, barn 40kr.
Sept 16 - 11.00 Kyrkoval 11.00 - 15.00, 18.00 - 20.00

Till Gamleby