DET HÄNDER I VÄSTRA ED
Midsommardagen Sedvanliga arrangemang
Juli 12:e
Juli 19:e
Juli 26:e
Kvällsöppet på Hembygdsgården
Sept 16 - 11.00 Kyrkoval 11.00 - 15.00, 18.00 - 20.00
STORA SOMMARMÄSSAN
i juli varje år
November 02 - 04 Julmässa på Fort Helgenäs.

Till V ED