DET HÄNDER I DALHEM
Juli 02 må 17.00 Byvandring, Gammalskeda/Fagerdal, samling i G-skeda. Kaffekorg.
Juli 12 to 20.00 Sommarmusik i Dalhems kyrka.
Juli 18 to 20.00 Sommarmusik i Dalhems kyrka. Visgruppen Vågspel.
Aug Historiedag om Tjusts bergslag (kopparhantering m m).
Sept/okt Visning av smedja i Larum och/eller föremål i Församlingshemmet.
Okt Kultur- eller naturinriktad träff/föredrag med anknytning till Dalhem.

Till Dalhem