DET HÄNDER I TJUST SKÄRGÅRD
Juli 7:e Årsmöte för Smålandskustens Skärgårdsförening på Vinö/Misterhult.
Båt från Klintemåla 14:15. lasse.ssf@telia.com
Juli 8:e 11.00 Gudstjänst på Väderskär.
Juli 14:e, 10 - 15 Skärgårdens dag på Händelöp.
Juli 18:e Hasselörodden.
Juli 21:e 18.00 Horsö. Musik i sommarkväll
Juli - Aug "Balders möte" på Hasselö där 25 slöjdare samlas.
Aug 19:e 15.00 Gudstjänst. Avresa från Skorven 14.00.
November 06 11.00 Matlagning, Qigong och babypaktettillverkning på Hasselö Vandrarhem varannan måndag.
Arrangör: Röda Korset, Hasselökretsen.

Har du några frågor kontakta Anneth Johansson,
tel. 0490-911 23, mail: info@hasselo.com

Till Skärgården